Estadísticas Ranking Récords 2019

Ranking Absoluto 2018 Mujeres

100m – 200m – 400m – 800m – 1500m – 3000m – 5000m – 10000m – 100vm – 400vm – 3000stm – rutam – marcham – altom – garrocham – largom – triplem – balam – discom – martillom – jabalinam – heptam – postasm

Ranking Absoluto 2018 Varones

100v – 200v – 400v – 800v – 1500v – 3000v – 5000v – 10000v – 110vv – 400vv – 3000stv – rutav – marchav – altov – garrochav – largov – triplev – balav – discov – martillov – jabalinav – decav – postasv

Ranking Sudamericanos

Ranking Permanente V y M – Ranking Permanente Pista Cubierta – ransud2018vu18 – ransud2018mu18 – ransud2018mu20 – ransud2018vu20 – rankindoor2018

Récords Sudamericanos

recruta – recpista – recmarcha – recindoor

Archivo 2009 al 2017

archivo-estadisticas

Estadísticas Ranking Récords

AÑOS ANTERIORES